Dự án Thi công sửa chữa nhà Mr Cường tại Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.